Art. 138.


Art. 138.

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.