Art. 14.


Art. 14.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.