Art. 153.


Art. 153.

  1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.
  2. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej.