Art. 202.


Rozdział IX

ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ
I OCHRONY PRAWA

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Art. 202.

  1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.
  2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.
  3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.