Art. 3.


Art. 3.

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.