Art. 7.


Art. 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.