Art. 83.


Art. 83.

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.