Art. 9.


Art. 9.

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.