Art. 97.


Art. 97.

  1. Senat składa się ze 100 senatorów.
  2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.