Korzyści z wdrożenia usługi


SPEŁNIENIE WYMOGÓW USTAWOWYCH

Zdalny tłumacz on-line języka migowego zapewni Wam spełnienie wymogu Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. 

SWOBODNA KOMUNIKACJA

Zapewniamy nieinwazyjne rozwiązanie umożliwiające wsparcie zdalnego tłumacza języka migowego przez internet, które możesz otrzymać w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Dzięki temu zyskujesz możliwość komunikacji z osobą głuchą bez barier! 

NISKI KOSZT USŁUGI

Decydując się na naszą usługę oszczędzasz czas i pieniądze wynikająca z konieczności wynajęcia i wezwania wykwalifikowanego tłumacza języka migowego. 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Twoja firma/placówka zyskuje lepszy wizerunek jako podejmującą działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym osób niesłyszących, także w oczach pełnosprawnych klientów i petentów.

POSZERZENIE GRONA KLIENTÓW

Nasza usługa umożliwia dotarcie do nowej grupy docelowej – osób niesłyszących, co zapewnia przewagę nad konkurencją.