KURS A2 – PODSTAWOWY


HARMONOGRAM I CENNIK 

 

Daty Dni tygodnia Przypisana grupa Cena
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie A1

MARZEC – MAJ
12.03 – 28.05.2024

(90 godzin dydaktycznych)

 

we wtorki i czwartki
godz. 17:00 – 20:15
KURS ON-LINE

Grupa 2

Cena: 1400 zł
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie A1

MARZEC – MAJ
16.03 – 23.06.2024

(90 godzin dydaktycznych)

 

w soboty i niedziele
godz. 9:00 – 12:30
KURS ON-LINE

Grupa 3

Cena: 1400 zł
 

Dla uczestników po
90-godzinnym kursie A1

LIPIEC – SIERPIEŃ
01.07 – 02.08.2024

(90 godzin dydaktycznych)

 

w poniedziałki, środy, czwartki i piątki
godz. 17:00 – 20:30
KURS ON-LINE

Grupa 4

Cena: 1400 zł

Dokładny opis kursu PJM A2 znajduje się pod formularzem zgłoszeniowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS PJM A2


  *Na dane podane w zgłoszeniu zostanie wystawiona faktura VAT.

   
   

   

  Zaliczka**:

   Zaliczka (200zł) wpłacona - nie staram się o dofinansowanie PFRON.Zaliczka (70zł / 140zł) wpłacona - staram sie o dofinansowanie z PFRON

  ** Ważne: przeczytaj poniżej, zanim przejdziesz dalej.
  - W przypadku ubiegania się o dofinansowanie z PFRON, zaliczka w zależności od dofinansowania wynosi 5% lub 10% wysokości ceny kursu, czyli 70zł lub 140zł.
  - W przypadku nieubiegania się o dofinansowanie z PFRON, zaliczka wynosi 200zł.
  - Zaliczka, w pełnej wysokości, podlega zwrotowi na konto uczestnika w przypadku odwołania kursu z winy organizatora.
  - Zaliczkę należy wpłacać na konto nr. 75 1240 6074 1111 0010 3333 5141.

   
   

   

  Wybór kursów:

  Poziom A2

   
   

   

  Dodatkowe pytania/informacje:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie ul. Białostocka 4 w celach związanych z realizacją kursów języka migowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

  Przyjmuję do wiadomości informację o kosztach szkolenia zawartą w ogłoszeniu o naborze na o kurs i zobowiązuję się do uiszczenia niezbędnych opłat.

  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w jego trakcie dokonane płatności nie są zwracane.
   
   

  PZG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia. Osoby zapisane na kursy zostaną o takiej zmianie niezwłocznie poinformowane. Jeśli nowy termin nie zostanie przez uczestnika zaakceptowany wpłacona zaliczka podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

  PZG zastrzega sobie prawo odwołania kursów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

   
   


  OPIS KURSU PJM A2

  Program kursów A2 jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs na poziomie A1. Obejmuje 90 godzin dydaktycznych zajęć

  Po zakończonym kursie uczestnik rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy.
  Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Przed zapisem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem kursów PJM.

  Kurs zakończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział w minimum 80% zajęć.

  Uczestnicy kursów otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wpisaną oceną końcową.

   

  Opis Kursu A2 z opisem poszczególnych lekcji z tematyką.