Kursy PJM (A1) – Płock, Radom, Warszawa


Zapraszamy członków rodzin głuchych, pracowników i wolontariuszy, którzy mają styczność z osobami głuchymi

na nieodpłatne Kursy Polskiego Języka Migowego (poziom A1).

Zajęcia prowadzone będą na terenie Płocka, Radomia i Warszawy.


PŁOCK

Miejsce realizacji – PZG Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Niesłyszących w Płocku ul. 3 Maja 16.

Terminy kursu – od 2 września do 8 października, 4 weekendy.

Zapisy:
– w biurze PZG Terenowym Ośrodku Rehabilitacji i Wsparcia Niesłyszących w Płocku, ul. 3 Maja 16, we wtorki i piątki w godz. 15:00 – 18:30,
– telefonicznie: (0-22) 619 92 95
– mailowo: bozenakunat@pzg.warszawa.pl

Uwaga: brak miejsc!


RADOM

Miejsce realizacji – Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Radomiu ul. Wjazdowa 4A.

Terminy kursu – od 14 października do 12 listopada, 4 weekendy.

Zapisy:
– telefonicznie: (0-22) 619 92 95
– mailowo: bozenakunat@pzg.warszawa.pl

Uwaga: brak miejsc!


WARSZAWA

Miejsce realizacji – PZG Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Niesłyszących w Warszawie ul. Białostocka.

Termin kursu – od 6 września, 2 lub 3 x w tygodniu w środy, czwartki i piątki.

Zapisy:
– w biurze Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Warszawie na ul. Białostocka 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00,
– telefonicznie: (0-22) 619 92 95
– mailowo: bozenakunat@pzg.warszawa.pl

Uwaga: brak miejsc!


Zgłoszenie do pobrania.

Wypełnione zgłoszenia prosimy wysłać e-mailem na adres: bozenakunat@pzg.warszawa.pl


Przedsięwzięcie współfinansowane
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.