Kursy PJM


Nauka PJM w praktyce

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki jest 70-letnim stowarzyszeniem zajmującym się osobami Głuchymi. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami Głuchymi przekłada się na wartość prowadzonych przez nas kursów PJM, który jest językiem naturalnym Głuchych. Siedziba PZG w Warszawie na ulicy Białostockiej jest traktowana przez wielu naszych Głuchych członków jak "drugi dom" - dzięki czemu będzie Ci łatwiej wejść w świat Głuchych i ich języka!

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, która nie tylko obejmuje troską i wsparciem naszych Głuchych członków i beneficjentów: jedną z naszych misji jest umożliwienie integracji świata słyszących i Głuchych. Można to osiągnąć między innymi poprzez naukę i poznawanie pięknego języka wizualnego, jakim jest polski język migowy!

Korzystasz i Ty, i potrzebujący Głusi

Wybierając naszą ofertę masz nie tylko zapewnione kursy PJM spełniające wysokie standardy, ale także pewność, że część z pieniędzy trafi do potrzebujących Głuchych i osób z wadą słuchu, pomimo nieznacznie różniącej się ceny oferty na rynku. Jesteśmy jednymi z niewielu takich stowarzyszeń/instytucji, których zysk z kursów PJM jest przeznaczany na wsparcie głuchych potrzebujących.

 

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w pomaganiu osobom Głuchym, jesteśmy w stanie Ci zaoferować:

  • doradztwo w zakresie otrzymania dofinansowania PFRON do kursów w wysokości 90-95% kosztów;
  • starannie dobrany program kursów, który spełnia kryteria i wytyczne Centrum Edukacji Języka Migowego przy Zarządzie Głównym PZG;
  • profesjonalne wsparcie naszych lektorów, którzy są natywnymi użytkownikami PJM;
  • dobrą lokalizację - lokal znajduje się w modnej dzielnicy Pragi, tuż przy II linii metra;
  • zainteresowanym oferujemy dodatkowo możliwość dokształcania języka migowego poprzez spotykanie się z naszymi głuchymi Członkami i możliwość próby wcześniejszego zintegrowania się z nimi.

 

Cały dochód z naszych kursów jest przeznaczany na cele statutowe Związku. Decydując się na kursy u nas pomagasz jednocześnie m.in:

  • samotnym, Głuchym seniorom, którzy są opuszczeni przez rodziny, a z powodu barier komunikacyjnych, nie mają żadnych znajomych w okolicy ani żadnego wsparcia;
  • najbardziej potrzebującym Głuchym mających problemy wynikające z barier w komunikacji;
  • pomagasz nam zwiększać świadomość wśród osób słyszących na temat świata Głuchych, ich języka naturalnego, możliwości Głuchych (szczególnie zawodowych);
  • dzieciom z niedosłuchem, którzy korzystają z wsparcia jednego z najlepszego naszego Ośrodka, słynącego z wysokiej skuteczności rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu.

 

Kursy prawie za darmo? To możliwe!

Dzięki rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. Nr 0, poz. 687), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansuje do kosztów kursów.

Dofinansowanie otrzymuje się w wysokości 90-95% kosztów kursów! Oznacza to, że koszt leżący po Waszej stronie jest tak naprawdę bardzo niski: ok. 35 - 80 zł za uczestnictwo!