Kursy Polskiego Języka Migowego (A1) – Warszawa, Płock


Zapraszamy

członków rodziny osoby głuchej, osoby mających w otoczeniu osób głuchych (w miejscu zamieszkania, miejscu pracy, i innych miejscach) oraz wolontariuszy

na kursy polskiego języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym ogólnym A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

 

Miejsce realizacji:

(1) PZG Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Niesłyszących w Płocku ul. 3 Maja 16,

(2) PZG Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Warszawie ul. Białostocka 4.

 

Zakres programowy 1 kursu polskiego języka migowego (PJM) poziom A1:

  • 1 godzina dydaktyczna: mity i fakty dotyczące osób głuchych i PJM,
  • 89 godzin dydaktycznych: opanowanie 650 znaków ideograficznych

języka migowego oraz technik ich używania zgodnie z zasadami PJM + egzamin.

 

Każdy uczestnik kursu PJM otrzyma płytę DVD z prezentacją multimedialną, która zawiera ćwiczenia językowe i słowniczek znaków migowych nauczanych w trakcie trwania kursu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności komunikacyjne w PJM dla poziomu podstawowego A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Program kursu zatwierdzony przez Centrum Edukacji Języka Migowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych.

 

Liczba kursantów:

(kurs 1) 10 mieszkańców Płocka i w przypadku zgłoszenia z powiatów ościennych,

(kurs 2) 12 mieszkańców Warszawy i w przypadku zgłoszenia z powiatów ościennych.

Zajęcia w systemie sobota-niedziela.

 

Termin:

  • kurs w Płocku – od 05-10-2019 do 30-11-2019
  • kurs w Warszawie – od 05-10-2019 do 30-11-2019


Wypełnione formularze należy wysłać na: bozenakunat@pzg.warszawa.pl


Przedsięwzięcie współfinansowane
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.