Nasze działania w Radomiu


Zdjęcia: Karnawał w WTZ, prace artystyczne uczestników i zabawa świetlicowa

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Radomiu,
Warsztat Terapii Zajęciowej "Leśniczówka" przy Polskim Związku Głuchych Oddziale Mazowieckim:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

Kontakt

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Radomiu,
Warsztat Terapii Zajęciowej "Leśniczówka" przy Polskim Związku Głuchych Oddziale Mazowieckim:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

 

Tel.: 48 363 06 94

E-mail: wtzradom@wp.pl

Na zdjęciu: Logopedka po prawej trenuje wymowę u dziewczynki po lewej, pokazując jak wymówić literę S.

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu przy Polskim Związku Głuchych:

ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom

Początki działania poradni dla osób głuchych i słabosłyszących sięgają drugiej połowy lat siedemdziesiątych. W 1976 r. powstał w Oddział Wojewódzki PZG w Radomiu, którego jednym z celów było utworzenie poradni rehabilitacyjnej. W porozumieniu z dyrekcją Państwowego Zakładu Wychowawczego dla Dzieci w Radomiu, rehabilitowano dzieci mające szczególne problemy z mową. Równolegle nawiązano współpracę z Wojewódzką Poradnią Wychowawczo-Zawodową w Radomiu, oraz poradnią Matki i Dziecka, zakupiono też sprzęt niezbędny do rehabilitacji dzieci. W 1981 r. otwarto pierwszy punkt logopedyczny, który krótko działał, ponieważ nie miał odpowiednich warunków.

2 lipca 1986 r. Oddział Wojewódzki PZG dostał lokal o powierzchni 90 m2, przy ulicy Niedziałkowskiego, zostali też zatrudnieni pierwsi pracownicy poradni. Po dziesięciu latach starań, osoby głuche, słabosłyszące i niedosłyszące, miały dostęp do specjalistycznej placówki, posiadającej wszystkich niezbędnych specjalistów w jednym miejscu. Od momentu powstania Poradnia sukcesywnie się rozwijała, a w 2007 r. zmieniła siedzibę na większą, zlokalizowaną przy ul, Wjazdowej 4. Znacznie większa powierzchnia (ponad 500 m2), pozwoliła poradni przekształcić się w pełnoprawny Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych. Działają tu Poradnie: Logopedyczna, Psychologiczna, Rehabilitacji Słuchu i Mowy, Zaopatrzenie w Przedmioty Ortopedyczne i Pomocnicze. Utworzono też dwie dodatkowe poradnie: Rehabilitację Wieku Rozwojowego oraz Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. Jednym zdaniem podsumowując: kompleksowa i wielospecjalistyczna opieka dzieci głuchych, słabosłyszących oraz dzieci dotkniętych innymi niepełnosprawnościami.

Wiodącą poradnią Ośrodka jest Rehabilitacja Słuchu i Mowy.

Kontakt

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych

ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom

 

Tel.:  48 362-84-74, 48 362-50-02,  696-489-002

E-mail: info@poradniasluchu.radom.pl