Patron DOZ S.A.


W Polsce około 1 milion osób ma problemy ze słuchem.

Zauważalny jest poważny deficyt instytucji dostosowanych do potrzeb komunikacyjnych osób niesłyszących.

DOZ Apteki dbam o zdrowie jako pierwsze apteki w Polsce wyszły naprzeciw problemowi i    stworzyły placówki przyjazne osobom z problemami ze słuchem.

Usługa, która została zaproponowana w DOZ Aptekach  to Tłumacz on- line. Jest to serwis, który umożliwia osobom słabosłyszącym, głuchym i z zaburzeniami mowy komunikację w  czasie rzeczywistym z osobami słyszącymi przy pomocy kamery internetowej i tłumacza języka migowego.  Osoba migająca przeprowadza rozmowę z tłumaczem w języku migowym, który kontaktuje się w języku foniczym z farmaceutą.

Udogodnienia dla osób głuchych znajdują się już w 5 DOZ Aptekach na terenie Warszawy.