Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozpoczęcie realizacji projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym” (Informacja w PJM)


Informujemy, że dnia 1.04.2019 r. rozpoczyna się realizacja projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym”.

Działanie obejmuje m.st. Warszawę i Płock. Termin zakończenia projektu datowany jest na 31 marca 2022 r. Projekt jest realizowany w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie. Kliknij, aby przeczytać/obejrzeć w PJM.