„Nasz sukces to aktywność we wszystkich aspektach życia” 2022-2025


 

Finansowanie ze środków:
PFRON – 95%
PZG ODDZIAŁ MAZOWIECKI – 5 %

Realizacja zadania
PFRON Konkurs 1/2021
pn. „Sięgamy po sukces”.

Tytuł zadania: „Nasz sukces to aktywność we
wszystkich aspektach życia”.

I OKRES II OKRES III OKRES

I OKRES

01.04.2022 - 31.03.2023

II OKRES

01.04.2023 - 31.03.2024

III OKRES

01.04.2024 - 31.03.2025

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

WARSZAWA  PŁOCK 

WARSZAWA 

PZG Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa

 

Funkcjonowanie placówki:
5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z możliwością realizacji planowych zadań również w soboty i niedziele, 12 miesięcy w roku kalendarzowym;

Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, piątek 8.00 - 19.00, środa, czwartek 8.00 - 20.00.

Ilość uczestników: 122 osoby głuche korzystające z poradnictwa, zajęć indywidualnych i grupowych + 47 osób głuchych korzystających tylko z poradnictwa społeczno-prawnego i informacji obywatelskiej.

PŁOCK 

PZG Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock 

 

Funkcjonowanie placówki:
5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z możliwością realizacji planowych zadań również w soboty i niedziele; 12 miesięcy w roku kalendarzowym;

Godziny otwarcia: poniedziałek, środa 10.00 - 14.00 i 15.00 - 19.00, wtorek, czwartek, piątek 10.00 - 12.00 i 15.00 - 19.00.

Ilość uczestników: 20 osób głuchych.

Zajęcia indywidualne:

 

 

Poradnictwo społeczno-prawne 

(prawnik + tłumacz języka migowego)

Miejsce realizacji: Warszawa

 

Zapewnienie dostępu do poradnictwa prawno-społecznego w sposób dostosowany do potrzeb osób głuchych. Zwiększenie świadomości, wiedzy i orientacji prawnej, zwiększenie umiejętności jej wykorzystania w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. 

Sposób prowadzenia zajęć: stacjonarnie, on-line.

 

Informacja na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

Sposób prowadzenia zajęć: stacjonarnie, on-line.

 

Poradnictwo psychologiczne

(psycholog  ze znajomością języka migowego)

Miejsce realizacji: Warszawa

Sposób prowadzenia zajęć: stacjonarnie, on-line.

 

Indywidualne zajęcia aktywizujące

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

Cel: wzrost lub utrzymanie poziomu samodzielności, aktywności społecznej,  wzrost znajomości języka polskiego, informacji, wiedzy.

Sposób prowadzenia zajęć: stacjonarnie, on-line.

 

Zajęcia aktywizujące – treningi umiejętności z zastosowaniem praktycznych metod przełamywania barier w komunikacji – zajęcia w terenie.

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

Cel: trening mający na celu zastosowanie wyuczonych umiejętności w różnych sytuacjach życia codziennego.

 

 

Zajęcia grupowe:

 

 

Zajęcia twórczo-plastyczne: warsztaty rękodzieła

 

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

Klub filmowy

 

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

Zajęcia czytelnicze i z języka polskiego

 

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

Warsztaty kulinarne

 

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

Spotkania środowiskowo-informacyjne

 

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

Warsztaty teatralne

 

Miejsce realizacji: Warszawa

 

Zajęcia ruchowe – gimnastyka

 

Miejsce realizacji: Warszawa

 

Zapisy poprzez zgłoszenie osobiste. Należy udostępnić kserokopię orzeczenia określającego rodzaj i stopień niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny) oraz uzupełnić formularz zgody - karty beneficjenta; zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zadanie jest dostępne dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

 

 

Rekrutacja:


- kolejność zgłoszenia, bez względu na członkostwo w Polskim Związku Głuchych,
- zgłoszenie osobiste,
- złożenie kserokopii orzeczenie określającego rodzaj i stopień niepełnosprawności – umiarkowany / znaczny.
- wyrażenie zgody - wypełnienie karty beneficjenta,
- podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą,
- miejsce zamieszkania /miejsce przebywania – województwo mazowieckie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych – kliknij, aby przeczytać

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
– tłumaczenie na język migowy:

Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z ustawą RODO

 

 

Przetwarzanie danych osobowych
przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

 

 

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Działania w ramach projektu „Nasz sukces to aktywność we wszystkich aspektach życia”
– przegląd wpisów:

Występ Koła teatralnego “Cisza na Scenie” w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego

Uczestnicy Koła Teatralnego “Cisza na Scenie” zagrali w spektaklu w udostępnionej nieodpłatnie sali w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w ubiegły weekend. Zainteresowanie było duże. Dziękujemy zarówno organizatorom, uczestnikom oraz Instytutowi Teatralnego jak i widzów za udział w wydarzeniu!  Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zajęcia kulinarne – kolejny zbiór zdjęć

W ramach zadania “Nasz sukces to aktywność we wszystkich aspektach życia” uczestnicy mogą brać udział w zajęciach kulinarnych. Zapraszamy do kolejnej fotorelacji wybranych zajęć! Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Warsztaty Rękodzieła – zbiór zdjęć

Zapraszamy do zbioru wybranych zdjęć z zajęć plastycznych w ramach zadania “Nasz sukces to aktywność we wszystkich aspektach życia”. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Igła, nitka, wyszywanie!

Uczestnicy warsztatu rękodzieła w ramach zadania”Nasz sukces to aktywność we wszystkich aspektach życia” wspólnie uszyli różnorodne dzieła – zapraszamy do galerii zdjęć! Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Spotkanie środowiskowo-informacyjne

W tak pogodny dzień trudno było się nie pokusić o zajęcia w ramach spotkań środowiskowo-informacyjnych na świeżym powietrzu – na naszym dziedzińcu. Doszły także zajęcia integracyjne (ponadprogramowo). Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zajęcia w ramach “Nasz sukces to aktywność we wszystkich aspektach życia”

W ramach zadania są organizowane zajęcia takie jak:  zajęcia w ramach klubu filmowego (informacje na miejscu) spotkania środowiskowo-informacyjne zajęcia czytelnicze i z języka polskiego Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zajęcia kulinarne – zbiór wybranych zdjęć z zajęć

Zapraszamy wszystkich uczestników zadania “Nasz sukces to aktywność we wszystkich aspektach życia” do uczestniczenia w zajęciach kulinarnych! Regularnie się odbywają się one w piątki. Szczegółowe informacje są objaśniane na miejscu, przy rekrutacji do projektu. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Pouring – Warsztaty rękodzieła artystycznego

Pouring był ostatnio dominującym tematem rękodzieła artystycznego. Zapraszamy do zbioru zdjęć prac wykonanych w ramach warsztatów. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).