„Nasz sukces to aktywność we wszystkich aspektach życia” 2022-2025


 

Finansowanie ze środków:
PFRON – 95%
PZG ODDZIAŁ MAZOWIECKI – 5 %

Realizacja zadania
PFRON Konkurs 1/2021
pn. „Sięgamy po sukces”.

Tytuł zadania: „Nasz sukces to aktywność we
wszystkich aspektach życia”.

I OKRES II OKRES III OKRES

I OKRES

01.04.2022 - 31.03.2023

II OKRES

01.04.2023 - 31.03.2024

III OKRES

01.04.2024 - 31.03.2025

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

WARSZAWA  PŁOCK 

WARSZAWA 

PZG Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa

 

Funkcjonowanie placówki:
5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z możliwością realizacji planowych zadań również w soboty i niedziele, 12 miesięcy w roku kalendarzowym;

Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, piątek 8.00 - 19.00, środa, czwartek 8.00 - 20.00.

Ilość uczestników: 102 osób głuchych.

PŁOCK 

PZG Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock 

 

Funkcjonowanie placówki:
5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z możliwością realizacji planowych zadań również w soboty i niedziele; 12 miesięcy w roku kalendarzowym;

Godziny otwarcia: poniedziałek, środa 10.00 - 14.00 i 15.00 - 19.00, wtorek, czwartek, piątek 10.00 - 12.00 i 15.00 - 19.00.

Ilość uczestników: 20 osób głuchych.

Zajęcia indywidualne:

 

 

Poradnictwo społeczno-prawne 

(prawnik + tłumacz języka migowego)

Miejsce realizacji: Warszawa

 

Zapewnienie dostępu do poradnictwa prawno-społecznego w sposób dostosowany do potrzeb osób głuchych. Zwiększenie świadomości, wiedzy i orientacji prawnej, zwiększenie umiejętności jej wykorzystania w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. 

Sposób prowadzenia zajęć: stacjonarnie, on-line.

 

Informacja na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

Sposób prowadzenia zajęć: stacjonarnie, on-line.

 

Poradnictwo psychologiczne

(psycholog  ze znajomością języka migowego)

Miejsce realizacji: Warszawa

Sposób prowadzenia zajęć: stacjonarnie, on-line.

 

Indywidualne zajęcia aktywizujące

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

Cel: wzrost lub utrzymanie poziomu samodzielności, aktywności społecznej,  wzrost znajomości języka polskiego, informacji, wiedzy.

Sposób prowadzenia zajęć: stacjonarnie, on-line.

 

Zajęcia aktywizujące – treningi umiejętności z zastosowaniem praktycznych metod przełamywania barier w komunikacji – zajęcia w terenie.

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

Cel: trening mający na celu zastosowanie wyuczonych umiejętności w różnych sytuacjach życia codziennego.

 

 

Zajęcia grupowe:

 

 

Zajęcia twórczo-plastyczne: warsztaty rękodzieła

 

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

Klub filmowy

 

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

Zajęcia czytelnicze i z języka polskiego

 

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

Warsztaty kulinarne

 

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

Spotkania środowiskowo-informacyjne

 

Miejsce realizacji: Warszawa, Płock

 

Warsztaty teatralne

 

Miejsce realizacji: Warszawa

 

Zajęcia ruchowe – gimnastyka

 

Miejsce realizacji: Warszawa

 

Zapisy poprzez zgłoszenie osobiste. Należy udostępnić kserokopię orzeczenia określającego rodzaj i stopień niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny) oraz uzupełnić formularz zgody - karty beneficjenta; zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zadanie jest dostępne dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych – kliknij, aby przeczytać

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
– tłumaczenie na język migowy:

Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z ustawą RODO

 

 

Przetwarzanie danych osobowych
przez Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

 

 

Działania w ramach projektu „Nasz sukces to aktywność we wszystkich aspektach życia”
– przegląd wpisów:

Wpisów nie znaleziono