Polityka prywatności w mediach społecznościowych


Właścicielem strony PZG Warszawa zwaną dalej Serwisem jest Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie (03-741) przy ul. Białostockiej 4 zwanym dalej Administratorem. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO. Strona prowadzona jest przez osoby, które są właścicielami lub prawnymi przedstawicielami Administratora lub działają na podstawie umowy powierzenia w imieniu Administratora

Administrator oświadcza, że w trosce o dane osobowe swoich Klientów, powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Baltyna, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pzg.warszawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Możesz się z nami skontaktować poprzez aplikację messenger lub pisząc maila na adres biuro@pzg.warszawa.pl.

W momencie wykonania przez Ciebie czynności np. w chwili polubienia naszej strony firmowej, postu, przekazania zapytania przez aplikację messenger, stajemy się Administratorem Twoich danych osobowych.

W zakresie prowadzonych statystyk naszej Strony, Facebook Ireland Limited jest osobnym Administratorem danych osobowych (Współadministrator) zgodnie z Art. 26 RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonych przez Facebook Ireland Limited znajdziesz na stronie https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z wykonanej czynności, np odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane mogą być również wykorzystane do celów marketingowych, np w celu lepszego dopasowania reklam zamieszczanych w serwisie Facebook lub poza nim.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

  1. Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na przesłane zapytanie;
  2. Zgoda w przypadku polubienia strony, skomentowania treści itp.

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub usunięcia przez Ciebie opublikowanego komentarza, wycofania polubienia strony itp.. Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom obcym np. świadczącym na naszą rzecz usługi lub marketingowe.
Masz prawo wglądu, poprawiania, zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na wykorzystywanie swoich danych bez skutków na czynności podjęte przez nas przed wycofaniem zgody. Możesz również żądać od nas usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania w zakresie możliwym do zrealizowania zważywszy na ograniczony przez Nas dostęp wyłącznie do statystyk strony i danych przekazanych nam bezpośrednio przez Ciebie za jej pośrednictwem.
Podczas prowadzenia przez nas akcji reklamowych może dochodzić do podejmowania automatycznej decyzji skutkującej tym, że niektóre z naszych reklam będa się wyświetlać lub nie wyświetlać na Twoim koncie Facebook. Decyzje te podejmujemy na podstawie informacji, które udostępnia nam Facebook w sposób anonimowy, uniemożliwiający powiązania Twojej osoby z konkretnym kryterium wyświetlania reklamy.

Facebook działają poza granicami Unii europejskiej może przetwarzać Twoje dane poza UE. Transfer danych odbywa się na podstawie decyzji Komisja Europejska z 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).
Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej o swoich prawach i sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez nas i Facebooka znajdziesz w:

  1. Naszej polityce prywatności zamieszczonej na stronie www.pzg.warszawa.pl.
  2. W polityce prywatności i regulaminie usługi Facebook.