Zdjęcie - zbliżenie na pysk mokrego osła w pochmurny dzień

„Bajeczka o osiołku”


Aleksander Fredro-  „Bajeczka o osiołku”

 

Wystąpiła: Marta Alharbi
Czytała: Dorota Nowakowska

Treść:

Osioł­ko­wi w żło­by dano,
W je­den owies, w dru­gi, sia­no.
Uchem strzy­że, gło­wą krę­ci.
I to pach­nie, i to nęci.
Od któ­re­goż te­raz za­cznie,
Aby so­bie pod­jeść smacz­nie?
Trud­ny wy­bór, trud­na zgo­da –
Chwy­ci sia­no, owsa szko­da.
Chwy­ci owies, żal mu sia­na.
I tak stoi aż do rana,
A od rana do wie­czo­ra;
Aż na­resz­cie przy­szła pora,
Ze ośli­na po­śród ja­dła –
Z gło­du pa­dła.

Żródło: poezja.org – link

 

 

 

Zdjęcie opisowe (osła) utworzone przez wirestock – pl.freepik.com