SŁOWNIK: PRACA I ZAWÓD


Słownik został stworzony dzięki pracy głuchych praktykantów oraz społeczników. Można go traktować jako dodatkowy element nauki polskiego języka migowego, jednak nie zapominajmy, że sam słownik nie wystarczy do opanowania PJM. Należy pamiętać także o istnieniu różnych wariantów znaków, które niekoniecznie mogą zostać ujęte w niniejszym słowniku. Publikujemy tutaj ogólnopolskie znaki PJM i warianty występujące wśród młodzieży i seniorów w Warszawie.

Staramy się go systematycznie, powoli rozwijać. Możecie czasem mieć wrażenie misz-maszu (postaci, tła) i mniejszego profesjonalizmu, mimo tego prosimy Was o wyrozumiałość, gdyż słownik jest tworzony i publikowany całkowicie za darmo. Obecnie baza ma około 750 znaków PJM podzielonych tematycznie i według alfabetu.


PRACOWAĆ
DOŚWIADCZENIE
CV
ETAT
KWALIFIKACJA
L4
PRAKTYKA
PREMIA
STAŻ
URLOP
ZARABIAĆ

 

 

SŁOWNICTWO ZWIĄZANE Z ZAWODEM

AKTOR
DYREKTOR
FRYZJER
INFORMATYK
KASJERKA
KRAWCOWA
=
LEKARZ

NAUCZYCIEL

1.

 

2.

PIELĘGNIARKA
POLICJANT
RATOWNIK
SPORTOWIEC
SPRZEDAWCA
STRAŻAK

SZEF

1.

 

2.

TŁUMACZ