Czy wiesz, że… W Teatrze Wielkim była opera „Aida” tłumaczona na j. migowy?


„W dniu 31 października 2006 r. w Teatrze Wielkim francuski reżyser Charles de Meaux sfilmował niesłyszących, jak migają w chórze część opery Verdiego „Aida”. Dla nas – niesłyszących – było to niezwykłe przeżycie. Pierwszy raz mieliśmy okazję wystąpić na scenie Teatru Wielkiego. Dyrygował nami Wojciech Michniewski, jeden z czołowych polskich dyrygentów. Zanim nasz chór został sfilmowany przez Charlesa de Meaux, ciężko pracowaliśmy podczas kilku prób. Najpierw odbywały się one w siedzibie PZG w Warszawie, później w Sali Teatru Wielkiego. Dla niektórych nie były to łatwe próby. Trudno nam było zrozumieć dyrygowanie. Obok dyrygenta stanęły osoby, które już potrafiły zaśpiewać na migi, inni mogli je naśladować. Po kilku próbach rozumieliśmy już ruchy batuty i migaliśmy w tym samym rytmie. Nasz występ zostanie wykorzystany w najnowszym filmie Charlesa de Meaux.”