Halloween w świetlicy PZG …


.. czyli poczęstunek uczestników cukierkami w ramach małej zabawy Halloweenowej. Zabawa ta była wprowadzeniem w zapoznanie się z zagranicznymi zwyczajami obchodzenia święta zmarłych. Po poczęstunku Marta Abramczyk poprowadziła prelekcję na temat „Święto Zmarłych w innych krajach” 🙂


Zajęcia na świetlicy są dofinansowane ze środków PFRON.