Ostatnie pożegnanie ś.p. Krystyny Witt


Dnia 16 stycznia odbył się pogrzeb ś.p. Krystyny Witt, naszej wieloletniej Koleżanki, którą zawsze wspominać będziemy jako pogodną i uśmiechniętą, nigdy nie odmawiającą pomocy głuchym.

Na uroczystości pogrzebowej przybyli przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego, Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, współpracownicy oraz bardzo wielu głuchych członków Związku, by wspólnie pożegnać śp. KrysięPrzemowa Prezes PZG Oddziału Mazowieckiego, Barbary Jędryszczak:

„Szanowni Państwo!
Zebraliśmy się tutaj aby pożegnać Krystynę Witt, wspaniałego, dobrego Człowieka o wielkim sercu.

Śmierć Krystyny Witt to niepowetowana strata, była ważnym członkiem społeczności osób Głuchych.

Będzie Jej bardzo brakowało warszawskiemu środowisku głuchych, pracownikom, członkom i podopiecznym Polskiego Związku Głuchych.
Zawsze była uśmiechnięta i uprzejma, każdemu głuchemu przychodzącemu do Niej potrafiła poradzić, udzielić informacji, pomóc w trudnych sytuacjach życiowych w ramach pracy zawodowej ale również prywatnie. Nigdy nie odmawiała pomocy.

Była wzorem pracowitości, uczciwości i skromności.
Była córką głuchych rodziców (CODA).
Ojciec Jej Henryk Konrad był współzałożycielem i pierwszym prezesem Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchoniemych w 1922 r. i zasłużonym działaczem Polskiego Związku Sportowego Głuchoniemych, Stowarzyszenia Głuchoniemych „Opatrzność”, po wojnie Polskiego Związku Głuchoniemych i Ich Przyjaciół.
Przedwcześnie osierocona przez ojca  (w 1948 r.), z bratem Tadeuszem i głuchą matką Haliną musieli mierzyć się z trudnymi powojennymi czasami.
Znając język migowy podjęła pracę tłumacza, bo czuła, ze jest potrzebna. Związała się z Polskim Związkiem Głuchych by pracować na rzecz środowiska niesłyszących od 1978 roku. Pełniła w latach 1980- 2016 wiele zaszczytnych funkcji: od 1981 r. przez 20 lat jako sekretarz w Sądzie Koleżeńskim w Oddziale Mazowieckim i Głównym Sądzie Koleżeńskim PZG przez 10 lat od 1991 r. Jako sekretarz w PZG Kole Terenowym w Warszawie ponad 30 lat.
Była tłumaczem przysięgłym przy sądzie okręgowym.
Za całokształt pracy została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Honorowymi Odznakami PZG.
„Krysiu, pracowałaś do końca w bólu i cierpieniu i nigdy nie skarżyłaś się i nie mówiłaś o swoich problemach zdrowotnych. Kochałaś swoją pracę.
Pamiętamy nasze wspólne spotkania, rozmowy, żarty, wyjazdy na wczasy czy wycieczki.”

Żegnamy Cię nasza droga Krysiu – będziesz żyła w naszej pamięci na zawsze.
Spoczywaj w spokoju!
W imieniu Polskiego Związku Głuchych, pracowników i członków składam
serdeczne wyrazy współczucia synowi, Rodzinie i Bliskim.”

Wieńce pożegnalne:

Głusi członkowie PZG Koła Terenowego w Warszawie

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych

Zarząd Koła Terenowego PZG w Warszawie

Zarząd i pracownicy PZG Oddziału Mazowieckiego