Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki

Prelekcje na świetlicy – galeria zdjęć z wybranych spotkań


W ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym” regularnie przeprowadzamy prelekcje tematyczne, czyli zajęcia podnoszące poziom wiedzy ogólnej. Zajęcia w ramach projektu „Obywatel komunikujący się w języku migowym samodzielny w środowisku społecznym”

Dofinansowano przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)