Spotkanie informacyjno-edukacyjne nt. nowo otwartej Pracowni Protetyki Słuchu (Tłumaczenie na PJM)


Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy Polskiego Związku Głuchych ul. Radzymińska 101/103 w Warszawie

zaprasza na spotkanie, które odbędzie się dnia 17.01.2019 r. o godz. 17.00.

w Polskim Związku Głuchych Oddział Mazowiecki ul. Białostocka 4.

Spotkanie dotyczyć będzie nowo otwartej Pracowni Protetyki Słuchu.

Poradnia PZG na ul. Radzymińskiej 101/103 nie zajmowała się do tej pory doborem aparatów,

prowadziła głównie rehabilitację słuchu i mowy, oraz wykonywała badania słuchu.

Dlatego naszą ofertę rozszerzyliśmy o nowe usługi.

W związku z wprowadzonymi zmianami zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące funkcjonowania pracowni

oraz przybliżające tematykę aparatów słuchowych, badań słuchu oraz pomocy jaką możemy zaoferować osobą w wadami słuchu.

Spotkanie poprowadzi Pan Mirosław Walkowiak dyplomowany protetyk słuchu

z dużym doświadczeniem zawodowym, pracownik naszej Poradni.

Spotkanie potrwa około godziny.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Protetyki Słuchu zajmuje się:

  • doborem aparatów słuchowych w ramach dofinansowania z NFZ
  • doborem indywidualnych wkładek usznych w ramach dofinansowania z NFZ
  • serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym
  • pozostałymi usługami związanymi z użytkowaniem aparatów słuchowych

Na miejscu w placówce będą Państwo mogli bezpłatnie zbadać sobie słuch i na miejscu przetestować działanie aparatu.

Pracownia przyjmuje dzieci i dorosłych.