Warsztaty majsterkowicza


Już powstały pierwsze wyroby z drewna dzięki warsztatom majsterkowicza – zapraszamy do galerii zdjęć !  

Pracownia majsterkowicza została otworzona dzięki pracy niesłyszących członków. Warsztaty majsterkowicza są kontynuowane dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu „Aktywność Społeczna Osób Starszych”. 


Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach rządowego programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).