Zajęcia na świetlicy – spotkania integracyjne, prelekcje, zajęcia z polskiego


Nasza świetlica jest cały czas w ruchu 🙂 Niemal codziennie są w niej prowadzone różnego typu zajęcia. 

Przykład zajęć:

  • spotkania integracyjne
  • prelekcje
  • tłumaczenie bieżącej prasy na język migowy
  • omawianie codziennych problemów i sposobów radzenia sobie z nimi
  • zajęcia czytelnicze i z języka polskiego

Prezentujemy poniżej wybrane zdjęcia z ww. zajęć. 


 


Projekt współfinansuje m. st. Warszawa