Występ Koła teatralnego “Cisza na Scenie” w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego


Uczestnicy Koła Teatralnego “Cisza na Scenie” zagrali w spektaklu w udostępnionej nieodpłatnie sali w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w ubiegły weekend. Zainteresowanie było duże. Dziękujemy zarówno organizatorom, uczestnikom oraz Instytutowi Teatralnego jak i widzów za udział w wydarzeniu! 



Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).