Historia powstania Międzynarodowego Dnia Głuchego (filmik w PJM)W 1957 roku Światowa Federacja Głuchych w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej agendami podjęła uchwałę ustalającą Międzynarodowy Dzień Głuchego na ostatnią niedzielę września każdego roku. W 1958 roku po raz pierwszy jest obchodzony na całym świecie jako MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GŁUCHEGO. Później przedłużony do pełnego tygodnia na Międzynarodowy Tydzień Głuchych.

Obrady Walnego Zgromadzenia Światowej Federacji Głuchych odbyły się w Pałacu Kongresowym EUR w Rzymie, na które przybyło delegatów z 29 krajów  w dniach 2 i 3 września 1957r.

 
Członkowie Biura Światowej Federacji Głuchych

Ze strony Polski także brali udział w Walnym Zgromadzeniu ŚFG jako delegaci Polski: Prezes PZG – Roman Petrykiewicz jako członek Komisji Socjalnej ŚFG , Kazimierz Włostowski – w Komisji Unifikacji mowy migowej, Leon Kostencki – w Komisji Pedagogicznej ŚFG, dr. Aleksander Hulek – jako sekretarz Komisji Rehabilitacji Zawodowej ŚFG i dr Hanna Siedlanowska – w Komisji Audiologicznej ŚFG. Stanisław Siła -Nowicki – jako członek w Biurze ŚFG i Przewodniczący Komisji Pedagogicznej ŚFG.

Na obradach były poruszane różne tematy m.in. – uznanie przez ONZ i jej agendy i referendum w sprawie Światowego Dnia Głuchych.
– „ Referendum dotyczące „Światowego Dnia Głuchych” – miało na celu wybranie dnia, w którym odbywałyby się na całym świecie manifestacje popularyzujące zagadnienie głuchoty. Wyniki referendum przedstawiają się następująco: 4 kraje za czwartą niedzielą kwietnia , a 11 krajów za czwartą niedzielą września .Pozostali członkowie wstrzymali się od głosowania. W końcu zadecydowano, ze od roku 1958 czwarta niedziela września będzie „Światowym Dniem Głuchego”.
Sekretarz Generalny ŚFG Dr Magarotto / Włochy /, powołując się na wyniki przeprowadzonego referendum dotyczącego Międzynarodowego Dnia Głuchego, prosił delegatów o ostateczne wypowiedzenie. Delegat Polski Stanisław Siła-Nowicki zaproponował przyjąć czwartą niedzielę września – datę Międzynarodowego Kongresu Głuchych w roku 1880 w Mediolanie , jako Międzynarodowy Dzień Głuchego, z uwagi na to, że ten Kongres zdecydował o wprowadzeniu metody ustnej w nauczaniu głuchych na całym świecie.
Poza tym data ta zbiega się z historyczną rocznicą Deklaracji Światowej Praw Człowieka.
Walne Zgromadzenie jednocześnie przyjęło propozycję delegata ŚFG S. Siła-Nowickiego.

Historyczne Walne Zebranie Członków Światowej Federacji Głuchych w Rzymie na którym zapadła uchwała ustanowienia Międzynarodowego Dnia Głuchego.

Przyjęcie przewodniczących delegacji Narodowych Związków Głuchych z 28 krajów u prezydenta Republiki Włoskiej G.Gronchiego po historycznym uchwaleniu Międzynarodowego Dnia Głuchego.

Biuro Światowej Federacji Głuchych w maju 1958 roku w Brukseli rozpatrzyło i oceniło w ramach konkursu na plakat z okazji I-go Międzynarodowego Dnia Głuchego około 100 prac artystów głuchych z całego świata. Specjalna komisja wyłoniona spośród członków Biura wybrała 13 prac do dalszej eliminacji . W drodze głosowania wszystkich członków Biura do ostatecznej oceny wybrano 4 prace .W końcowym głosowaniu Biuro przyznało I nagrodę w kwocie 160 dolarów artyście z Polski Henrykowi Osten-Ostachiewiczowi ze Szczecina.

Biuro ŚFG uchwaliło zwrócić się do Zarządu PZG z prośbą do wszystkich członków o wydrukowanie i rozprowadzenie plakatu wśród członków ŚFG przed terminem otwarcia I-go Międzynarodowego Dnia Głuchego.
O życiu i pracy twórczej Henryka Osten-Ostachiewicza można przeczytać w czasopiśmie Świat Ciszy” X/2004r.

            

Opracowała na podstawie materiałów archiwalnych w PZG Oddziału Mazowieckiego Barbara Jędryszczak.