Niebieska ikona dłoni oznaczającą tłumaczoną treść na PJM na tle zdjęcia koronawirusa

PZG OM w Warszawie a strefa czerwona + zbiór informacji nt. koronawirusa (w PJM)


Przedstawiamy zbiór informacji o obostrzeniach w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-19, przetłumaczony na PJM. Stan na dzień 27.10.2020. 

Treść:

Cała Polska jest w strefie czerwonej.

W związku z tym PZG Oddział Mazowiecki w Warszawie jeszcze raz prosi – kto może, niech przejdzie do kontaktu zdalnego (Skype). Dodatkowo prosi seniorów powyżej 70rż o pozostanie w domu, nieprzychodzenie na zajęcia które były prowadzone w ramach zajęć. Zostały wprowadzone większe limity odnośnie liczby osób w grupach będących w naszym Ośrodku zgodnie z obowiązującym prawem.

—-

Poniżej zbiór streszczonych informacji w zw. z zaostrzeniami restrykcji. Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.gov.pl

Poza obowiązkiem noszenia maseczki w przestrzeni publicznej są jeszcze następujące obostrzenia:

– Edukacja – wszystkie klasy powyżej IV szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną.
– Kultura, kina – limit publiczności: max ¼ miejsc, 1,5 metra odległości, obowiązek zasłaniania ust i nosa.
– Gastronomia – tylko na wynos. Restauracje hotelowe tylko dla gości w hotelu.
– Hotel – z wyłączeniem działalności klubów, dyskotek, miejsc udostępnionych do tańczenia.
– Zgromadzenia w miejscu publicznym – max 5 osób + obowiązek zasłaniania nosa i ust, zachowanie odległości. Imprezy i spotkania są zakazane, a spotkania rodzinne ograniczone do 20 osób.
– Siłownie, klub fitness baseny i inne obiekty sportowe – zawieszone, z wyjątkiem: – wykonujących działalność leczniczą dla pacjentów, – dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, – przeznaczonych dla studentów i uczniów w ramach zajęć.
– Sanatoria – zawieszone. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.
– Wesela, komunie i inne uroczystości – zakazane.
– Komunikacja miejska – obowiązują większe limity pasażerów.
– Handel – obowiązują większe limity, w mniejszych sklepach na 1 kasę przypada 5 osób, w dużych sklepach – 1 osoba na 15m2 + obowiązek zasłaniania nosa i ust.
– Klub nocny, dyskoteki, park rozrywek – zawieszone.
– Fryzjer, salony kosmetyczne, tatuaży – tylko pod reżimem sanitarnym.
– Kościoły – większy limit osób przebywających, obowiązkowe zasłaniania nosa i ust.
– Przemieszczanie się osób: a) dzieci i młodzież do 16rż: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 przemieszczanie się dozwolone tylko razem z opiekunem. Z wyjątkiem pójścia do szkoły. b) seniorzy – szczególnie w wieku powyżej 70rż – rząd prosi aby ograniczyć wychodzenie z domu. Wyjątkiem są sytuacje związane z wykonywaniem czynności zawodowych, zaspakajania niezbędnych potrzeb zw. z życiem codziennym oraz uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego.