Kursy PJM (A1) – Warszawa, Radom


Zapraszamy członków rodzin głuchych, pracowników i wolontariuszy, którzy mają styczność z osobami głuchymi

na nieodpłatne Kursy Polskiego Języka Migowego (poziom A1).

Zajęcia prowadzone będą na terenie Radomia i Warszawy.

 


Przedsięwzięcie współfinansowane
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.