Petycja o zagwarantowanie równego dostępu do informacji i komunikatów w polskim języku migowym (PJM)


Prosimy o poparcie niniejszej petycji – LINK

 

TREŚĆ PETYCJI

Środowisko osób niesłyszących będące pełnoprawnymi obywatelami Polski, nie zgadza się na dyskryminację i pomijanie w dostępie do informacji przekazywanych za pośrednictwem środków masowego przekazu dot. najważniejszego obecnie tematu, jakim jest zagrożenie nowym koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Konferencje prasowe dot. bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego życia, na których przekazywane są istotne informacje związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa są prowadzane w sposób niedostępny dla naszego środowiska, ponieważ nie są tłumaczone na język migowy.

Jesteśmy częścią społeczeństwa i tak jak osoby słyszące powinniśmy mieć zagwarantowany równy dostęp do mediów i informacji. W obecnej sytuacji czujemy się dyskryminowani bo prawa konstytucyjne i te wynikające z ustawy „O zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” są przez Rząd Polski ignorowane.

Nie zgadzamy się z takim traktowaniem i żądamy dostępu do pełnej i rzetelnej informacji. Żądamy tłumacza języka migowego we wszystkich wystąpieniach związanych z działaniami rządu w obecnej sytuacji. Jesteśmy Polakami, dziećmi, rodzicami, dziadkami, którzy jak reszta społeczeństwa chcą uchronić siebie i swoje rodziny przed wirusem. To że nie słyszymy nie znaczy że jesteśmy na niego odporni.

Niniejsza petycja jest inicjatywą środowiska osób głuchych w Polsce.

Autorami petycji są:

Bożena Borowska
Krzysztof Kotyniewicz