Poszukiwany tłumacz języka migowego do pracy


Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko

tłumacz języka migowego.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę 1 etat.

Miejsce wykonywania zadań: Warszawa


Wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość języka migowego potwierdzona certyfikatem T1 lub gotowość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego (kwiecień 2017),
 • gotowość pracy w systemie zmianowym,
 • obsługa komputera (MS Ofice),
 • obsługa urządzeń biurowych.
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności redagowania pism,
 • rzetelność, sumienność, komunikatywność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.
 • osoba wybrana do zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawiania oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Prosimy o okreslenie oczekiwań finansowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów na adres biuro@pzg.warszawa.pl do dnia 31.03.2017r.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.