Poznaj Sejm. Miejsce bez barier – wideo


Kancelaria Sejmu przygotowała film promujący Sejm jako miejsce otwarte i przyjazne osobom głuchym i słabosłyszącym, aby przypomnieć o istniejących w polskim parlamencie rozwiązaniach umożliwiających wizytę osobom ze specjalnymi potrzebami i różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dla osób głuchych i słabosłyszących organizowane jest zwiedzanie budynków sejmowych z tłumaczem j. migowego, a dla osób niewidomych i słabowidzących – z audiodeskrypcją. Kancelaria Sejmu posiada także mapy tyflograficzne i makietę gmachu Sali Posiedzeń Sejmu dla niewidomych. Ponadto w Punkcie Informacyjnym Sejmu osoby niesłyszące mogą skorzystać z usługi tłumacza migowego online.

Akcja ma też przypomnieć, że w 2009 roku cały kompleks budynków parlamentarnych, w tym przede wszystkim Sala Posiedzeń Sejmu, został przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Polski Sejm regularnie włącza się w akcję Warszawskiego Festiwalu Kultury bez Barier, podczas którego organizowane jest zwiedzanie wnętrz parlamentu dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Do udziału w spocie zaproszono młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego w Warszawie, stołecznego Instytutu Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży oraz Grzegorza Płonkę – „człowieka bez barier roku 2016”, utalentowanego pianistę z Murzasichla borykającego się z ciężkim niedosłuchem zmysłowo-nerwowym. Niezbędnej pomocy merytorycznej w zrealizowaniu projektu udzielili Kancelarii Sejmu pracownicy Polskiego Związku Głuchych.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z możliwości zwiedzania Sejmu prosimy o kontakt z Wszechnicą Sejmową Biura Komunikacji Społecznej pod adresem: wszechnica@sejm.gov.pl.