Wypełnij PIT on-line i podaruj nam 1%!


Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki całość zysku z 1% przeznacza na cele statutowe Związku.

W tym roku niezbędne będzie utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Radomiu, gdyż Ośrodek ten po raz pierwszy od niemal 20 lat nie otrzymał dofinansowania z NFZ. Istnieje zagrożenie, że niemal 800 dzieci zostanie bez opieki wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.

O cieszącym się zaufaniu do placówki świadczy fakt, że Rodzice wraz z Podopiecznymi są nie tylko z Radomia i jego okolic, ale także dojeżdżają z innych, ościennych województw: łódzkiego, lubuskiego i świętokrzyskiego. Otrzymaliśmy rekomendację Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zarząd PZG Oddziału Mazowieckiego czyni starania, aby placówka ta dalej świadczyła swoje usługi za darmo. Niestety, do tego jest potrzebne Wasze wsparcie.


Jak możesz nam pomóc?


Dlaczego rehabilitacja słuchu i mowy jest niezbędna dziecku?

 

Dziecko od początku narodzin jest „zanurzone” w świecie dźwięku, w tym mowy. Dzięki wyjątkowej plastyczności mózgu (która mija w odpowiednim wieku), dziecko uczy się interpretować przeróżne bodźce słuchowe: zaczyna odróżniać samogłoski, współgłoski, rozpoznaje szczekanie psa, miauczenie kota i inne wrażenia dźwiękowe. 

Niedosłuch zabiera tę możliwość: dziecko ma do czynienia jedynie z bodźcami wizualnymi. Słyszy dźwięki, jednak nawet z najlepszym aparatem bądź implantem słuchowym nie są w stanie odróżniać dźwięków. Nie rozumie nic, co się wokół niego dzieje, nie rozumie co inni mówią do niego. Nie ma szans nauczyć się fonicznego języka polskiego. Z największą trudnością rehabilitacji słuchu i mowy borykają się dzieci i rodzice w przypadku późniejszego wykrycia niedosłuchu, gdy plastyczność mózgu jest mniejsza. Nie są to wbrew pozorom rzadkie przypadki, o czym świadczy fakt, że szkoły specjalne dla głuchych wciąż nie narzekają na brak uczniów. Coraz częściej można spotkać w takich szkołach migające dzieci z implantem słuchowym, którym nie udało się wyrehabilitować do tego stopnia, by móc przebywać w szkole integracyjnej bądź masowej. W wielu przypadkach niedosłuch zostaje prawidłowo wcześniej wykryty, jednak niedostateczna lub nieprofesjonalna rehabilitacja słuchu i mowy może nie przynieść zamierzonych skutków. 

Dlatego niezbędne jest utrzymanie prawidłowych relacji na poziomie dziecko – rodzice – specjaliści. Doświadczeni i zaangażowani specjaliści Ośrodka skutecznie prowadzą zajęcia rehabilitacyjne pociechom, natomiast rodzice dzięki wsparciu kadry jest w stanie kontynuować ten proces także w domu, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności rehabilitacji.


Wypełnij PIT on-line – w podanym linku będzie już wpisany nasz numer KRS.

Dziękujemy w imieniu Rodziców i ich Podopiecznych.