Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) w PJM


Od lutego 2022r. Teleplatforma Pierwszego Kontaktu zapewnia tłumaczenie teleporady medycznej na polski język migowy (PJM).

Usługa tłumacza dostępna jest we wszystkich godzinach funkcjonowania TPK, tj. poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia,
  • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Kiedy można skorzystać z TPK

Z TPK można skorzystać w sytuacji:

  • nagłego zachorowania, którego objawy dotykają osobę  poza godzinami pracy POZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta.

Kontaktując się z TPK, pacjent otrzyma poradę pielęgniarki/położnej lub lekarską w formie telekonsultacji. Może uzyskać poradę medyczną, e–receptę, e–skierowanie lub e–zwolnienie.

Aby zapisać się na teleporadę medyczną z udziałem tłumacza języka migowego, wypełnij formularz zgłoszeniowy na: https://dom.mz.gov.pl/nocna-swiateczna-opieka. Formularz zawiera tłumaczenie na polski język migowy.