Walne Zebranie Członków Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie


Koło Terenowe PZG w Warszawie

informuje Członków Polskiego Związku Głuchych

o Walnym Zebraniu Członków Koła Terenowego

Polskiego Związku Głuchych w Warszawie

w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego

(plac Trzech Krzyży 4/6, Warszawa)

 

I termin:

17.10.2021 (niedziela) o godz. 11:00

II termin:

17.10.2021 (niedziela) o godz. 11:30

 

Aby uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Koła Terenowego PZG w Warszawie, należy mieć uregulowane składki członkowskie.