Warszawskie Pogotowie Ratunkowe na SMS


W Warszawie ISTNIEJE możliwość wezwania Pogotowia Ratunkowego przez SMS.
Nr tel. do WARSZAWSKIEGO pogotowia: 504 999 999.

SMS powinien zawierać:
– IMIĘ I NAZWISKO
– ADRES ZGŁASZAJĄCEGO,
– MIEJSCE ZDARZENIA,
– KRÓTKI OPIS STANU ZDROWIA LUB SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ ZDROWIU I ŻYCIU.
(część z tych informacji osoby zainteresowane mogą wpisać w pamięci telefonu odpowiednio wcześniej).

„Informację o sposobie realizacji wezwania, gdy istnieje taka możliwość, przekazuje zgłaszającemu zwrotnym SMS-em Dyspozytor WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ.”