Zajęcia o niepełnosprawności i języku migowym


Projekt był adresowany do uczniów klas II-V szkół podstawowych na terenie Warszawy i powiatu wołomińskiego. Wzięło w nim udział blisko 2000 dzieci z 126 klas w 42 szkołach.

Zajęcia miały na celu: – przedstawienie faktów i obalenie mitów na temat osób Głuchych – zapoznanie dzieci z formą komunikowania się jaką jest język migowy – nauka zwrotów grzecznościowych, alfabetu, liczebników w języku migowym. Zajęcia miały charakter warsztatowy z elementami zabawy językiem migowym, na których uczestnicy rozwijali zdolności manualne, spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność naśladowania i zdolność kojarzenia.

Szkoły uczestniczące otrzymały Certyfikat udziału w projekcie. Każda z klas otrzymała plakat z alfabetem i liczebnikami, uczniowie zaś w celu utrwalenia zdobytej wiedzy książeczki zawierające wybrane znaki języka migowego. Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów oraz grona pedagogicznego z czego jesteśmy niezmiernie dumni.


Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.