Zjazd kobiet z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczek/ków


„ARTYKUŁ 6” zaprasza na Zjazd kobiet z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczek/ków.
21 wrzesień 2019 10-14:30
ul. Długa 23/25, Warszawa

Nazwa grupy nieformalnej “Artykuł 6.” nawiązuje do Artykułu 6. Konwencji ONZ o Prawach Osób z niepełnosprawnościami, który wprost mówi o zakazie dyskryminacji i zapewnieniu równego dostępu do wszelkich usług dla dziewczyn i kobiet z ograniczeniami sprawności dlatego, że prawa kobiet z niepełnosprawnościami to prawa człowieka.

Zjazd ma być też impulsem do wspólnego przedyskutowania, jak realnie możemy wpływać na decydentów lokalnych oraz krajowych, by nasze prawa były w pełni respektowane. Zależy nam też, aby w siostrzanej atmosferze wzmocnić się i wspólnie zastanowić, jak możemy się wzajemnie wspierać.

Link do formularza