Usłyszeć dźwięki, zrozumieć mowę, podjąć świadomą komunikację (RADOM)


Konkurs nr 1/2018  „Szansa –Rozwój – Niezależność”

TYTUŁ PROJEKTU: „Usłyszeć dźwięki, zrozumieć mowę, podjąć świadomą komunikację.”

Rozpoczęcie: 01.04.2019

Zakończenie: 31.03.2021

I OKRES

01.04.2019 – 31.03.2020

Miejsce realizacji:

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom

Godziny otwarcia:

Każdy dzień tygodnia 8.00 – 20.00


Kto może skorzystać i jak można się zgłosić:

 

Ostateczni beneficjenci projektu zostaną zakwalifikowani zgodnie z profilem planowanych działań.

1. rekrutacja wewnętrzna – spośród podopiecznych naszej placówki;

2. rekrutacja zewnętrzna  – beneficjenci pozyskani dzięki promocji projektu, którzy:

  • posiadają udokumentowany ubytek słuchu lub inne schorzenie warunkujące niepełnosprawność,
  • mieszczą się w przedziale wiekowym od 0 do 18 roku życia,
  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, lub ustalony stopień niepełnosprawności,
  • wymagają pomocy rehabilitacyjnej w formie działań indywidualnych i grupowych,
  • mają duże trudności w komunikacji społecznej.

 


 

 


Dofinansowano ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).