USTAWA O JĘZYKU MIGOWYM…


USTAWA
z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Tłumaczenie ustawy na polski język migowy (PJM) i system językowo-migowy (SJM) są dostępne na naszej stronie. Należy wybrać konkretny artykuł w prawym menu, aby obejrzeć tłumaczenie.


Przedsięwzięcie współfinansowane
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.