„Warszawiacy komunikujący się językiem migowym” – tłumacz języka migowego dla Głuchych mieszkańców W-wy


Finansowanie zadania: Miasto Stołeczne Warszawa

Logo m.st. Warszawy - Zakochaj się w Warszawie

Zadanie "Warszawiacy komunikujący się w języku migowym"

Data rozpoczęcia 17.08.2020r.

Data zakończenia 31.12.2022r.

Rodzaje usług:

  1. w formie tłumacza osobistego - usługi świadczone na wniosek osoby głuchej,
  2. w formie tłumaczenia on-line - usługi świadczone na wniosek osoby głuchej,
  3. w formie tłumacza osobistego - załatwianie spraw w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach podległych - usługi świadczone na wniosek Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,
  4. w formie tłumacza dla jednej, kilku lub grupy osób głuchych - tłumaczenie podczas wydarzeńmiejskich - usługi świadczone na wniosek Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

1. Usługi w formie tłumacza osobistego - usługi świadczone na wniosek osoby głuchej przez tłumacza języka migowego na terenie m. st. Warszawy w czasie i w miejscu wskazanym przez osobę głuchą.

Usługi świadczone od poniedziałku do piątku.

2. Usługi w formie tłumaczenia on-line - usługi świadczone na wniosek osoby głuchej – realizowane PZG Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Warszawie ul. Białostocka 4.  

Dyżury tłumacza języka migowego on-line
od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 20.00

Formy świadczenia usług on-line:

  1. interesant łączy się z tłumaczem języka migowego – przekazuje problem w języku migowym – tłumacz łączy się telefonicznie z daną placówką, załatwia sprawę – przekazuje informacje zwrotne w języku migowym;
  2. interesant bezpośrednio na miejscu zdarzenia łączy się za pomocą posiadanego sprzętu (smartfon, tablet) z tłumaczem języka migowego i tłumacz pośredniczy w rozmowie między osobą głuchą a osobą słyszącą.

3 - 4. Usługi tłumacza języka migowego świadczone na wniosek Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w miejscach i czasie wskazanym przez Urząd.