Wideotłumacz Ukraińskiego Języka Migowego | ВІДЕО ПЕРЕКЛАДАЧ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ


Polski Związek Głuchych zapewnia bezpłatną pomoc dla Głuchych obywateli Ukrainy w przypadku problemów z komunikacją.

Z tłumaczem ukraińskiego języka migowego można połączyć się przez:

Польське Товариство Глухих забезпечує безкоштовну допомогу Глухим громадянам з України у разі проблем зі спілкуванням.

З перекладачем української жестової мови можна зв’язатися за допомогою:

Wideoinfolinia 
Відео інфолінія

Skype: DeafUkraine

(ukraiński język migowy)
(Українська жестова мова)

WhatsApp, Viber,
Telegram, SMS

E-mail

deafukraine@pzg.org.pl

Zadanie publiczne realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy ZZO/000795/07/D z dn. 25 stycznia 2022 r.