Władze PZG Oddziału Mazowieckiego


Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki:

ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa

Zarząd Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego:

Prezes – Marta Abramczyk 

Wiceprezes – Barbara Jędryszczak

Sekretarz – Bożena Kunat

Członek – Mariusz Umyszkiewicz

Członek – Alicja Zasuwik

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego:

Przewodnicząca  – Iwona Mroczek – Bielecka

Sekretarz – Bożena Reger

Członek – Teresa Fiejkowska


Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Warszawie:

ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa

Zarząd Koła Terenowego PZG w Warszawie:

Prezes – Adam Stoyanov

Wiceprezes – Witold Sitkiewicz

Sekretarz – Marta Abramczyk

Skarbnik – Katarzyna Dudek

Członek – Bożena Reger

Członek – Robert Zgudka


Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Płocku:

ul. 3 Maja 16, 09-400 Płock

Zarząd Koła Terenowego PZG w Płocku:

Prezes – Lech Lewandowski

Wiceprezes – Mariusz Umyszkiewicz

Sekretarz – Eugeniusz Wincenciak

Członek – Beata Gromska

Członek – Włodzimierz Szymczewski


Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

Zarząd Koła Terenowego PZG w Radomiu:

Prezes – Magdalena Wawrzak

Wiceprezes – Wojciech Puszczyński

Sekretarz – Ewa Bernat

Skarbnik – Marzena Rosińska

Członek – Antoni Morawski

 


Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach:

ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce

Zarząd Koła Terenowego PZG w Siedlcach:

Prezes Zarządu – Alicja Zasuwik

Wiceprezes – Jolanta Śledź

Sekretarz – Anna Jedrzycka

Skarbnik – Olga Emilia Gajo

Członek – Adam Dąbrowski

Członek – Agnieszka Chróścik

Członek –  Marek Dariusz Borkowski

Komisja Rewizyjna Koła Terenowego PZG w Siedlcach:

Przewodniczący – Edward Szczęsny

Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Kołodziej

Członek – Agnieszka Soszyńska