Międzynarodowy Dzień Głuchych na Mazowszu 2021


Serdecznie zapraszamy Głuchych mieszkańców województwa Mazowieckiego na imprezę integracyjno-rekreacyjną w ramach zadania

 

„Międzynarodowy Dzień Głuchych na Mazowszu”

4.09.2021 (sobota)

 

Wycieczka się odbędzie Piaseczyńską Koleją Wąskotorową, a impreza integracyjno-rekreacyjna w Runowie z ogniskiem oraz konkursami i zabawami.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmujemy w biurze PZG Oddziału Mazowieckiego (pok. 107, 108 na I piętrze). 


Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.