Zlot Niesłyszących Sympatyków Turystyki Krajoznawczej


2 – 4 września 2016 r. niesłyszący turyści z całej Polski się zebrali u nas, w Warszawie – po czym wspólnie ruszyliśmy zwiedzać Zobaczyliśmy: -Warszawę (Stadion Narodowy, Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), -Łowicz, -Nieborów (w tym Arkadia Heleny Radziwiłłowej, Pałac w Nieborowie), -Płock

Nie obyło się oczywiście bez zabaw integrujących ani konkursów!

 


 


 


Zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).