Całkowity koszt kredytuOpis

Całkowity koszt kredytu suma wszystkich wydatków ponoszonych w związku z kredytem przez kredytobiorcę.