DepozytOpis

Depozyt jest to inwestycja finansowa, która polega na powierzeniu środków finansowych bankowi na pewien czas. Popularnie depozyt nazywany jest lokatą bankową.